Bitcoin btc
$ usd
Аарон Хомский

Аарон Хомский

Аарон Хомский sinh năm 1954. Năm 1980 ông tốt nghiệp Học viện Kinh tế Quốc dân Khabarovsk. Năm 1992, ông di cư đến Hoa Kỳ, nơi ông làm việc tại nhiều công ty đầu tư và ngân hàng ở các vị trí khác nhau, từ chuyên viên phân tích đến trưởng bộ phận phân tích. Vào năm 2016, lần đầu tiên ông quan tâm đến chủ đề tiền điện tử. Kể từ năm 2020, ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo bộ phận đầu tư của ICB Fund.

Bài viết mới nhất của Аарон Хомский