Bitcoin btc
$ usd
Карина Ахмеджанова

Карина Ахмеджанова

Karina là chuyên gia trong việc kết nối và làm việc với khách hàng, mở rộng hợp tác quốc tế, cũng như xây dựng và phát triển đội ngũ. Ngoài ra, cô ấy có kiến ​​thức sâu rộng trong không gian blockchain và tiền điện tử.

Bài viết mới nhất của Карина Ахмеджанова