Bitcoin btc
$ usd
Ales Kovalevich , CEO BDC Consulting

Ales Kovalevich , CEO BDC Consulting

Ales Kovalevich điều hành công ty tư vấn tiếp thị tiền điện tử BDC Consulting ở Đông Âu với hơn 40 nhân viên. Nhóm của anh ấy bao gồm các nhà tiếp thị, phân tích, nhà giao dịch tiền điện tử, nhà quản lý. Anh ấy đã làm việc 11 năm trong lĩnh vực tiếp thị và tập trung vào thị trường tiền điện tử từ năm 2017.

Bài viết mới nhất của Ales Kovalevich , CEO BDC Consulting