Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

578 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an hour ago 21

Bitget Centralized

9
$421.35M 0.008 0.64%
241
Bitget Centralized
$421.35M
9
Khối lượng 24h
$421.35M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.64%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
241 \ 261
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 22

Bitstamp Centralized

9
$272.84M 0.0049 0.08%
0.0% - 0.50%
0.1% 45
Bitstamp Centralized
$272.84M
9
Khối lượng 24h
$272.84M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.08%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
45 \ 100
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 23

Dex-Trade Centralized

9
$224.82M 0.008 0.17%
0.2%
73
Dex-Trade Centralized
$224.82M
9
Khối lượng 24h
$224.82M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.17%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
73 \ 160
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 24

BtcTurk PRO

9
$167.35M 0.0074 0.19%
0.08% - 0.18%
3 TRY 55
BtcTurk PRO
$167.35M
9
Khối lượng 24h
$167.35M
Khối lượng/Người dùng
0.0074
Chênh lệnh
0.19%
Phí giao dịch
0.08% - 0.18%
Phí rút tiền (BTC)
3 TRY
Coins \ Pairs
55 \ 134
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 25

LATOKEN Centralized

9
$123.39M 0.008 0.84%
90
LATOKEN Centralized
$123.39M
9
Khối lượng 24h
$123.39M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.84%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
90 \ 100
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 26

EXMO Centralized

9
$75.97M 0.0007 0.49%
BTT 39
EXMO Centralized
$75.97M
9
Khối lượng 24h
$75.97M
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.49%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
BTT
Coins \ Pairs
39 \ 100
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 27

Bitkub Centralized

9
$61.96M 0.0003 1.82%
50.00000000 59
Bitkub Centralized
$61.96M
9
Khối lượng 24h
$61.96M
Khối lượng/Người dùng
0.0003
Chênh lệnh
1.82%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50.00000000
Coins \ Pairs
59 \ 59
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 28

Bittrex Centralized

9
$57.31M 0.0041 0.59%
505
Bittrex Centralized
$57.31M
9
Khối lượng 24h
$57.31M
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
0.59%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
505 \ 966
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 29

Bitbank Centralized

9
$56.33M 0.0051 0.01%
0.12%
550 yen / 770 yen (30,000 yen or more) (* 2) 15
Bitbank Centralized
$56.33M
9
Khối lượng 24h
$56.33M
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.01%
Phí giao dịch
0.12%
Phí rút tiền (BTC)
550 yen / 770 yen (30,000 yen or more) (* 2)
Coins \ Pairs
15 \ 28
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 30

Coinstore

9
$53.14M 0 3.45%
37
Coinstore
$53.14M
9
Khối lượng 24h
$53.14M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
3.45%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
37 \ 37
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 31

CoinEx Centralized

9
$49.39M 0.008 0.39%
0.075% - 0.5%
FREE 575
CoinEx Centralized
$49.39M
9
Khối lượng 24h
$49.39M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.39%
Phí giao dịch
0.075% - 0.5%
Phí rút tiền (BTC)
FREE
Coins \ Pairs
575 \ 893
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 32

Tokenize Centralized

9
$28.91M 0.0032 1.85%
62
Tokenize Centralized
$28.91M
9
Khối lượng 24h
$28.91M
Khối lượng/Người dùng
0.0032
Chênh lệnh
1.85%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
62 \ 146
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 33

Blockchain.com

9
$27.52M 0 0.04%
39
Blockchain.com
$27.52M
9
Khối lượng 24h
$27.52M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
39 \ 110
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 34

Max Maicoin

9
$19.32M 0.0017 0.04%
0.0001 BCH - 5.0 MAX
27
Max Maicoin
$19.32M
9
Khối lượng 24h
$19.32M
Khối lượng/Người dùng
0.0017
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0001 BCH - 5.0 MAX
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
27 \ 48
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 35

Digifinex Centralized

8
$5.87B 0.008 0.04%
392
Digifinex Centralized
$5.87B
8
Khối lượng 24h
$5.87B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
392 \ 456
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 36

Bitrue

8
$1.99B 0.008 2.48%
1294 416
Bitrue
$1.99B
8
Khối lượng 24h
$1.99B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
2.48%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
1294
Coins \ Pairs
416 \ 700
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 37

Coinsbit Centralized

8
$1.58B 0.0023 1.33%
free 84
Coinsbit Centralized
$1.58B
8
Khối lượng 24h
$1.58B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
1.33%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
84 \ 159
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 38

Upbit Centralized

8
$1.38B 0.0045 6.67%
0.05% - 0.25%
One 147
Upbit Centralized
$1.38B
8
Khối lượng 24h
$1.38B
Khối lượng/Người dùng
0.0045
Chênh lệnh
6.67%
Phí giao dịch
0.05% - 0.25%
Phí rút tiền (BTC)
One
Coins \ Pairs
147 \ 247
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 39

Bithumb Centralized

8
$472.47M 0.004 6.67%
0.25 %
EOS 191
Bithumb Centralized
$472.47M
8
Khối lượng 24h
$472.47M
Khối lượng/Người dùng
0.004
Chênh lệnh
6.67%
Phí giao dịch
0.25 %
Phí rút tiền (BTC)
EOS
Coins \ Pairs
191 \ 273
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 40

Phemex Centralized

8
$385.51M 0.0075 0.08%
218
Phemex Centralized
$385.51M
8
Khối lượng 24h
$385.51M
Khối lượng/Người dùng
0.0075
Chênh lệnh
0.08%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
218 \ 218
Updated less than an hour ago

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!