Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

628 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated at 2022-08-08 22:50:00 41

Digifinex Centralized

7
$2.07B 0.008 1.37%
346
Digifinex Centralized
$2.07B
7
Khối lượng 24h
$2.07B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.37%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
346 \ 403
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 42

Upbit Centralized

7
$2.07B 0.0045 7.14%
0.05% - 0.25%
One 170
Upbit Centralized
$2.07B
7
Khối lượng 24h
$2.07B
Khối lượng/Người dùng
0.0045
Chênh lệnh
7.14%
Phí giao dịch
0.05% - 0.25%
Phí rút tiền (BTC)
One
Coins \ Pairs
170 \ 278
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 43

BKEX Centralized

7
$1.79B 0.008 0.78%
0.2%
80000 644
BKEX Centralized
$1.79B
7
Khối lượng 24h
$1.79B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.78%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
80000
Coins \ Pairs
644 \ 680
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 44

Coinsbit Centralized

7
$1.69B 0.0023 0.97%
free 89
Coinsbit Centralized
$1.69B
7
Khối lượng 24h
$1.69B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.97%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
89 \ 164
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 45

P2PB2B Centralized

7
$1.61B 0.006 0.08%
free 134
P2PB2B Centralized
$1.61B
7
Khối lượng 24h
$1.61B
Khối lượng/Người dùng
0.006
Chênh lệnh
0.08%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
134 \ 259
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 46

Bitrue

7
$1.52B 0.008 0.81%
1294 536
Bitrue
$1.52B
7
Khối lượng 24h
$1.52B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.81%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
1294
Coins \ Pairs
536 \ 810
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 47

LBank Centralized

7
$1.40B 0.0042 2.08%
5500 452
LBank Centralized
$1.40B
7
Khối lượng 24h
$1.40B
Khối lượng/Người dùng
0.0042
Chênh lệnh
2.08%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
5500
Coins \ Pairs
452 \ 494
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 48

Uniswap (v3)

7
$1.13B 0.0042 0.60%
400
Uniswap (v3)
$1.13B
7
Khối lượng 24h
$1.13B
Khối lượng/Người dùng
0.0042
Chênh lệnh
0.60%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
400 \ 700
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 49

WhiteBIT Centralized

7
$1.07B 0.0058 0.16%
free 182
WhiteBIT Centralized
$1.07B
7
Khối lượng 24h
$1.07B
Khối lượng/Người dùng
0.0058
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
182 \ 269
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 50

ZB Centralized

7
$719.63M 0.0054 0.27%
0.04% - 0.10%
600 BCHSV 154
ZB Centralized
$719.63M
7
Khối lượng 24h
$719.63M
Khối lượng/Người dùng
0.0054
Chênh lệnh
0.27%
Phí giao dịch
0.04% - 0.10%
Phí rút tiền (BTC)
600 BCHSV
Coins \ Pairs
154 \ 252
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 51

BTCEX

7
$468.84M 0 1.00%
99
BTCEX
$468.84M
7
Khối lượng 24h
$468.84M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
1.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
99 \ 99
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 52

Hotbit Centralized

7
$390.71M 0.008 1.15%
1432
Hotbit Centralized
$390.71M
7
Khối lượng 24h
$390.71M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.15%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
1432 \ 1746
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 53

FTX TR

7
$243.88M 0
16
FTX TR
$243.88M
7
Khối lượng 24h
$243.88M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
16 \ 37
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 54

Tidex Centralized

7
$164.83M 0.008 0.06%
0.01% - 0.1%
70000.0 37
Tidex Centralized
$164.83M
7
Khối lượng 24h
$164.83M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.06%
Phí giao dịch
0.01% - 0.1%
Phí rút tiền (BTC)
70000.0
Coins \ Pairs
37 \ 79
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 55

Bitstamp Centralized

7
$158.81M 0.0049 0.08%
0.0% - 0.50%
0.1% 64
Bitstamp Centralized
$158.81M
7
Khối lượng 24h
$158.81M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.08%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
64 \ 164
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 56

BtcTurk PRO

7
$152.73M 0.0074 0.02%
0.08% - 0.18%
3 TRY 58
BtcTurk PRO
$152.73M
7
Khối lượng 24h
$152.73M
Khối lượng/Người dùng
0.0074
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
0.08% - 0.18%
Phí rút tiền (BTC)
3 TRY
Coins \ Pairs
58 \ 136
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 57

Paribu Centralized

7
$122.14M 0.0013 0.11%
%0.05 - %0.35
89
Paribu Centralized
$122.14M
7
Khối lượng 24h
$122.14M
Khối lượng/Người dùng
0.0013
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
%0.05 - %0.35
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
89 \ 98
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 58

Coinone Centralized

7
$111.10M 0.0038 0.11%
0.02% - 0.1%
1000 171
Coinone Centralized
$111.10M
7
Khối lượng 24h
$111.10M
Khối lượng/Người dùng
0.0038
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
0.02% - 0.1%
Phí rút tiền (BTC)
1000
Coins \ Pairs
171 \ 172
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 59

Bit.com

7
$106.54M 0 3.03%
47
Bit.com
$106.54M
7
Khối lượng 24h
$106.54M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
3.03%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
47 \ 62
Updated at 2022-08-08 22:50:00
Updated at 2022-08-08 22:50:00 60

bitFlyer Centralized

8
$95.62M 0.0042 0.04%
5
bitFlyer Centralized
$95.62M
8
Khối lượng 24h
$95.62M
Khối lượng/Người dùng
0.0042
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
5 \ 8
Updated at 2022-08-08 22:50:00