B2BX

Centralized, Estonia, 2017
Updated at 2022-08-15 17:30:00
Khối lượng 24h
$10.36M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$10.36M
7
B2BX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 40K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿427.40 từ các cặp giao dịch 14 và 25. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn B2BX là USDT/USD (₿2 866 233.57). B2BX được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch B2BX có thể được tìm thấy tại https://www.b2bx.exchange/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
- 0.25% 0.28%