Binance Jersey

Jersey, 2019
Updated at 2020-11-10 12:05:00
Khối lượng 24h
$23.33K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$23.33K
Binance Jersey là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Jersey. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 44K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.77 từ các cặp giao dịch 3 và 4. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Binance Jersey là (). Binance Jersey được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Binance Jersey có thể được tìm thấy tại https://www.binance.je/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!