Binance Jersey

Binance Jersey

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

Khối lượng 24h
$17.33K
Jersey, 2019
Updated at 2020-11-10 12:05:00
Binance Jersey là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Jersey. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 44K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.77 từ các cặp giao dịch 3 và 4. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Binance Jersey là (). Binance Jersey được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Binance Jersey có thể được tìm thấy tại https://www.binance.je/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Tin tức/Binance Jersey

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$25,723.00 -5.41%
Ethereum
ETH
$1,806.61 -4.87%
Tether
USDT
$0.9997 -0.01%
BNB
BNB
$278.14 -9.06%
USD Coin
USDC
$0.9994 -0.03%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow