BitAsset

Centralized, Hong Kong, 2018
Updated at 2021-01-27 08:45:00
Khối lượng 24h
$20.36M
Xếp hạng
2
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$20.36M
2
BitAsset là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy 2.Nhiều hơn 19K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿694.27 từ các cặp giao dịch 0 và 0. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BitAsset là (). BitAsset được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch BitAsset có thể được tìm thấy tại https://www.bitasset.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Spot Trading Fees 0.1% 0.1%
Futures Trading Fees 0.03% 0