Bittrex

Centralized, United States, 2014
Updated at 2022-08-08 18:10:00
Khối lượng 24h
$36.40M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$36.40M
7
Bittrex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 676K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 519.32 từ các cặp giao dịch 469 và 891. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bittrex là BTC/USD (₿219.45). Bittrex được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bittrex có thể được tìm thấy tại https://bittrex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker