1. Braziliex
Braziliex

Braziliex

Khối lượng 24h
$14.12K
Centralized, Brazil, 2017
Updated at 2021-05-29 18:05:00
Braziliex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Brazil. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 277K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.70 từ các cặp giao dịch 1 và 1. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Braziliex là (). Braziliex được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Braziliex có thể được tìm thấy tại https://braziliex.com/
Tin tức/Braziliex

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$63,757.00 +1.57%
Ethereum
ETH
$3,406.38 +1.82%
Tether
USDT
$1.00 +0.29%
BNB
BNB
$569.35 -0.2%
Solana
SOL
$156.10 +2.55%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm