BTCEX

Updated less than a minute ago
Khối lượng 24h
$491.31M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$491.31M
6
BTCEX là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿25 641.04 từ các cặp giao dịch 99 và 99. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BTCEX là BTC/USDT (₿29 138.36). BTCEX được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch BTCEX có thể được tìm thấy tại
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!