BTCNEXT

Centralized, Saint Vincent and the Grenadines
Updated at 2021-11-01 12:00:00
Khối lượng 24h
$18.87M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$18.87M
BTCNEXT là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Saint Vincent and the Grenadines. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 156K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿835.77 từ các cặp giao dịch 42 và 59. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BTCNEXT là (). BTCNEXT được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch BTCNEXT có thể được tìm thấy tại http://www.btcnext.io
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
- 0.2% 0.2%