BurgerSwap

Updated at 2021-04-30 20:30:00
Khối lượng 24h
$9.22M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$9.22M
BurgerSwap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 178K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿314.25 từ các cặp giao dịch 0 và 0. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BurgerSwap là (). BurgerSwap được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch BurgerSwap có thể được tìm thấy tại
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!