CoinBene

Centralized, Singapore, 2017
Updated at 2021-11-06 22:50:00
Khối lượng 24h
$3.29K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$3.29K
CoinBene là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 196K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.11 từ các cặp giao dịch 106 và 118. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn CoinBene là (). CoinBene được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch CoinBene có thể được tìm thấy tại http://www.coinbene.com/#/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 100 BTC 0.10% 0.10%
> 100 BTC 0.08% 0.09%
> 500 BTC 0.07% 0.08%
> 1000 BTC 0.06% 0.07%
> 2000 BTC 0.05% 0.06%
> 5000 BTC 0.04% 0.05%
> 10000 BTC 0.03% 0.04%
> 50000 BTC 0.02% 0.03%
> 100000 BTC 0.01% 0.02%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!