CREX24

Centralized, Cyprus, 2017
Updated at 2022-08-13 09:50:00
Khối lượng 24h
$1.05M
Xếp hạng
3
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.05M
3
CREX24 là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Cyprus. Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿42.72 từ các cặp giao dịch 231 và 315. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn CREX24 là GMT/USDT (₿4 106 007.00). CREX24 được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch CREX24 có thể được tìm thấy tại https://crex24.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
≥ 0 BTC 0.01% 0.10%
≥ 5 BTC 0.02% 0.09%
≥ 15 BTC 0.03% 0.08%
≥ 30 BTC 0.04% 0.07%
≥ 50 BTC 0.05% 0.06%