Curve Finance

Updated at 2022-08-11 02:30:00
Khối lượng 24h
$4.01M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$4.01M
Curve Finance là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 430K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿164.84 từ các cặp giao dịch 26 và 61. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Curve Finance là USDC/USDT (₿31 356 118.54). Curve Finance được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Curve Finance có thể được tìm thấy tại https://www.curve.fi
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker