Daybit

Centralized, South Korea, 2018
Updated at 2021-04-28 22:05:00
Khối lượng 24h
$2.74K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$2.74K
Daybit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 19K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.09 từ các cặp giao dịch 7 và 9. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Daybit là (). Daybit được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Daybit có thể được tìm thấy tại https://daybit.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 DAY - Less than 50,000 DAY 0.1% 0.1%
More or equal to 50,000 DAY - Less than 100,000 DAY 0.09% 0.09%
More or equal to 100,000 DAY - Less than 500,000 DAY 0.08% 0.08%
More or equal to 500,000 DAY - Less than 1,000,000 DAY 0.06% 0.06%
More or equal to 1,000,000 DAY - Less than 2,000,000 DAY 0.03% 0.03%
More or equal to 2,000,000 DAY 0.01% 0.01%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!