FinanceX

Centralized, Singapore, 2018
Updated at 2021-05-12 16:20:00
Khối lượng 24h
$125.94M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$125.94M
FinanceX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 4K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿4 183.80 từ các cặp giao dịch 11 và 21. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn FinanceX là (). FinanceX được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch FinanceX có thể được tìm thấy tại https://financex.io
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!