FTX

Centralized, Antigua and Barbuda, 2019
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.68B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.68B
10
FTX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Antigua and Barbuda. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 854K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿87 382.65 từ các cặp giao dịch 322 và 446. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn FTX là BTC/USD (₿51 479.50). FTX được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch FTX có thể được tìm thấy tại https://ftx.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!