Hoo.com

Hong Kong, 2019
Updated at 2022-08-01 14:10:00
Khối lượng 24h
$30.56M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$30.56M
Hoo.com là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 355K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 276.30 từ các cặp giao dịch 301 và 308. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hoo.com là BTC/USDT (₿13 167.67). Hoo.com được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Hoo.com có thể được tìm thấy tại https://www.hoo.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker