Hotbit

Centralized, Estonia
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$346.51M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$346.51M
Hotbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿11 405.93 từ các cặp giao dịch 630 và 800. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hotbit là (). Hotbit được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Hotbit có thể được tìm thấy tại https://www.hotbit.io/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!