Hotbit

Centralized, Estonia
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$392.88M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$392.88M
7
Hotbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿16 494.96 từ các cặp giao dịch 1432 và 1746. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hotbit là BTC/USDT (₿1 556.21). Hotbit được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Hotbit có thể được tìm thấy tại https://www.hotbit.io/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker