Hubi

Hong Kong, 2018
Updated at 2020-11-03 19:55:00
Khối lượng 24h
$750.49K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$750.49K
Hubi là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 2K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿32.84 từ các cặp giao dịch 15 và 15. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hubi là (). Hubi được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Hubi có thể được tìm thấy tại https://www.hubi.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker