Ice3x

Centralized, South Africa
Updated at 2021-03-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$135.34K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$135.34K
Ice3x là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Africa. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 1K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿5.95 từ các cặp giao dịch 12 và 17. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Ice3x là (). Ice3x được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Ice3x có thể được tìm thấy tại https://ice3x.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker