Kyber Network

2017
Updated at 2021-12-12 04:30:00
Khối lượng 24h
$338.88K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$338.88K
Kyber Network là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 55K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿11.57 từ các cặp giao dịch 0 và 0. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Kyber Network là (). Kyber Network được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Kyber Network có thể được tìm thấy tại https://kyber.network/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!