Narkasa

Narkasa

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

3

Khối lượng 24h
$176.84K
Centralized, Turkey, 2020
Updated less than an hour ago
Narkasa là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Turkey. Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 8K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿6.33 từ các cặp giao dịch 12 và 23. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Narkasa là (). Narkasa được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch Narkasa có thể được tìm thấy tại https://narkasa.com/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$27,958.00 +3.4%
Ethereum
ETH
$1,726.98 +3.13%
Tether
USDT
$0.9999 -0.04%
BNB
BNB
$218.92 +1.8%
XRP
XRP
$0.5243 +1.49%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm