OKEx Korea

Centralized, South Korea, 2017
Updated at 2021-04-12 06:40:00
Khối lượng 24h
$19.98K
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$19.98K
6
OKEx Korea là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 10K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.66 từ các cặp giao dịch 99 và 148. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn OKEx Korea là (). OKEx Korea được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch OKEx Korea có thể được tìm thấy tại https://okex.co.kr/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0.1% 0.1%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!