Uniswap (v3)

2018
Updated at 2022-06-30 18:40:00
Khối lượng 24h
$1B
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1B
7
Uniswap (v3) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 5M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿52 573.83 từ các cặp giao dịch 382 và 665. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Uniswap (v3) là 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 (₿478 635 693.13). Uniswap (v3) được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Uniswap (v3) có thể được tìm thấy tại https://uniswap.exchange/swap
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!