Uniswap (v1)

Uniswap (v1)

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

Khối lượng 24h
$0
United States, 2018
Updated at 2022-04-26 18:10:00
Uniswap (v1) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 15K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 300 và 300. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Uniswap (v1) là (). Uniswap (v1) được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Uniswap (v1) có thể được tìm thấy tại https://v1.uniswap.exchange/swap
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Tin tức/Uniswap (v1)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$26,470.00 +0.3%
Ethereum
ETH
$1,844.75 +0.5%
Tether
USDT
$1.00 +0.07%
BNB
BNB
$261.21 +0.47%
USD Coin
USDC
$1 +0.07%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow