VCC Exchange

Centralized, Vietnam, 2019
Updated at 2021-11-19 19:30:00
Khối lượng 24h
$5.34M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$5.34M
VCC Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Vietnam. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 28K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿175.79 từ các cặp giao dịch 89 và 157. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn VCC Exchange là (). VCC Exchange được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch VCC Exchange có thể được tìm thấy tại https://vcc.exchange
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!