WhaleEx

Centralized, Singapore, 2018
Updated at 2021-06-05 15:50:00
Khối lượng 24h
$138.09M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$138.09M
WhaleEx là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 40K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿6 165.60 từ các cặp giao dịch 51 và 58. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn WhaleEx là (). WhaleEx được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch WhaleEx có thể được tìm thấy tại https://www.whaleex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker