ZBG

Centralized, China, 2018
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$64.40M
Xếp hạng
5
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$64.40M
5
ZBG là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại China. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿2 118.17 từ các cặp giao dịch 56 và 68. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ZBG là (). ZBG được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch ZBG có thể được tìm thấy tại https://www.zbg.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!