ZG.TOP

Centralized, Mongolia, 2015
Updated at 2021-03-12 04:25:00
Khối lượng 24h
$3.14M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$3.14M
ZG.TOP là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Mongolia. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 4K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿155.18 từ các cặp giao dịch 11 và 11. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ZG.TOP là (). ZG.TOP được thành lập vào năm 2015. Thông tin thêm về sàn giao dịch ZG.TOP có thể được tìm thấy tại https://www.zgtop.io
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!