/ Giá

Những đồng tiền điện tử có giá cao nhất - Trang 477

9743 Coins

Thứ hạng Tên Giá 24h% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng tiền lưu thông 7 ngày qua
$2,060.10 -0.97% $0 $9.26K IETH0 Indigo Protocol iETH (IETH)
$0.000000000301258 -1.49% $0 $1.16K INEDIBLE0
$0.02436376 -4.03% $0 $106.20K $INR0 Inery ($INR)
$0.208580 +9.73% $0 $58.41K MONIE0 Infiblue World (MONIE)
$0.00009397 +0.14% $0 $9 INFTEE0 Infinitee (INFTEE)
$0.00036497 -2.08% $0 $244.91K ING0 Infinity Games (ING)
$0.00081888 -8.02% $0 $42.20K IBIT0 InfinityBit Token (IBIT)
$0.00002851 +2.02% $0 $15.59K IHC0 Inflation Hedging Coin (IHC)
$0.00027002 +0.11% $0 $230 IFV0 INFLIV (IFV)
$0.00005583 +23.97% $0 $46.82K INS0 iNFTspace (INS)
$0.358271 -5.06% $0 $2.96K INK0 Ink Fantom (INK)
$0.00000980 -0.4% $0 $443 INNIT0 InnitForTheTECH (INNIT)
$0.00641079 -22.6% $0 $428 INN0 Innova (INN)
$0.000000009604 0% $0 $9 INNBC0 Innovative Bioresearch Coin (INNBC)
$0.279365 -11.05% $0 $374.20K FON0 INOFi (FON)
$0.000000016909 -7.03% $0 $0 IVI0 Inoovi (IVI)
$0.00025788 -1.49% $0 $56.35K IPX0 InpulseX (IPX)
$0.03725072 -1.91% $0 $1 ITF0 Ins3.Finance Coin (ITF)
$0.00382915 0% $0 $417 STRM0 Instrumental Finance (STRM)
$0.01331947 -1.49% $0 $34.42K INSR0 Insurabler (INSR)