Vitalik Buterin thừa nhận từng biện hộ cho PoW
Thị trường Xác minh dữ kiện
Th1 03, 2022 9 tháng trước
1 2