‘Viên đạn bạc’ này có thể khiến Bitcoin tăng giá ngay cả trong thời điểm tồi tệ nhất hiện nay
Thị trường Tóm lược
2 Tháng Bảy 2022, 11:30 +07 3 giờ trước

Giám đốc điều hành CryptoQuant, Ki Young Ju đã giải thích rằng hầu hết các nhà đầu tư Bitcoin vẫn chưa rời khỏi thị trường và giải thích cách họ có thể thúc đẩy giá…

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!