Các định nghĩa

Công ty

BeIn News Academy được đăng ký ở Hồng Kông với số đăng ký 1332369, tại địa chỉ Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hồng Kông.

Cổng tin tức

Cổng tin tức đang được điều hành bởi Công ty tại địa chỉ: https://beincrypto.com/

BeInCrypto

Tên chung để chỉ về Công ty hoặc Cổng tin tức

Chính sách bảo mật

Phiên bản mới nhất về chính sách bảo mật của BeInCrypto

Khách truy cập

Một cá nhân truy cập Cổng tin tức

Nguyên tắc

Các nguyên tắc pháp lý có thể áp dụng đối với Công ty phù hợp với giá trị thẩm quyền của Công ty hoặc phù hợp với giá trị có khả năng áp dụng pháp lý

GDPR

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (EU) 2016/679

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến Khách truy cập xác định được hoặc có thể xác định như tên, địa chỉ và số nhận dạng của Khách truy cập.

Mục đích, phạm vi và định nghĩa khác

Chính sách này có nghĩa sử dụng đối với khách truy cập của BeInCrypto.

BeInCrypto có vai trò là một cổng tin tức hướng đến cung cấp cho khách truy cập thông tin trung thực, thẳng thắn về thị trường tiền mã hoá và công nghệ blockchain.

Công ty đã thiết lập Chính sách bảo mật phù hợp với GDPR và các Nguyên tắc liên quan.

Chính sách này hướng đến cung cấp cho Khách truy cập của Công ty thông tin về các loại thông tin mà Công ty thu thập, cách thức sử dụng chúng và những trường hợp có thể được chia sẻ với bên thứ 3.

Trong toàn bộ tuyên bố bảo mật này, dữ liệu của Khách truy cập có thể được gọi là “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân”. Công ty đôi khi cũng có thể ám chỉ chung xử lý, thu thập, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách truy cập hoặc bất kỳ hành động nào khác như vậy như là “tiến trình xử lý” dữ liệu cá nhân.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ thu thập thông tin cần thiết cho việc cung cấp và cải thiện dịch vụ.

Với tư cách là Khách truy cập, một cá nhân có quyền yêu cầu Công ty về cách thức thu thập thông tin riêng tư bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BeInCrypto ([email protected])

Đăng ký nhận tin

Khách truy cập sẽ có lựa chọn để đăng ký nhận tin thường xuyên được cung cấp bởi Công ty bằng cách cung cấp địa chỉ email của họ trong lựa chọn đăng ký. Vì mục đích này, Khách truy cập đồng ý nhận email như vậy bằng cách cung cấp trực tiếp địa chỉ email của ình cho Công ty thông qua lựa chọn hiện hữu trên Cổng thông tin.

Mục đích bảo vệ những lợi ích hợp pháp

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ những lợi ích hợp pháp được theo đuổi bởi BeInCrypto hoặc 1 bên thứ ba. Một lợi ích hợp pháp là khi Công ty có lý do kinh doanh, thương mại hoặc pháp lý để sử dụng thông tin của Khách truy cập. Mặc dù thế, nó phải không đi ngược lại một cách không đúng đắn với những gì là đúng đắn và tốt nhất cho Khách truy cập.

Những ví dụ về các hoạt động xử lý như vậy bao gồm:

 • khởi xướng tố tụng tại tòa án và chuẩn bị biện hộ của chúng tôi trong các thủ tục tố tụng;
 • các biện pháp và quy trình chúng tôi thực hiện để cung cấp an toàn hệ thống và IT của Công ty, ngăn ngừa tội phạm tiềm tàng, đảm bảo an toàn tài sản, kiểm soát tiếp nhận, và các biện pháp chống xâm phạm;
 • các biện pháp quản lý kinh doanh và phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
 • chuyển giao, chuyển nhượng (toàn bộ hoặc bảo đảm cho nghĩa vụ) và/hoặc bán cho một hoặc nhiều người và/hoặc tính phí và/hoặc các biện pháp bảo đảm đối với bất kỳ hoặc toàn bộ quyền, lợi ích, danh hiệu, lãi theo bất kỳ thoả thuận nào giữa Khách truy cập và Công ty.

Mục đích tiếp thị

Công ty có thể sử dụng dữ liệu Khách truy cập như vị trí hoặc lịch sử giao dịch để cung cấp bất kỳ tin tức, phân tích, nghiên cứu, báo cáo, các chiến dịch hoặc các cơ hội đào tạo mà Khách truy cập có thể quan tâm đến các địa chỉ email đã đăng ký của họ nếu nó đã được cung cấp cho Công ty.

Khách truy cập luôn có quyền thay đổi lựa chọn này nếu họ không còn muốn nhận những thông tin như vậy và có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.

Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập

BeInCrypto và bất cứ đơn vị vào tham gia vào mục đích thu thập, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân và bất kỳ bên thứ 3 nào hoạt động thay mặt cho Công ty có thể thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân do Khách truy cập cung cấp.

Đối với mục đích xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân do Khách truy cập cung cấp trong bất kỳ khu vực tài phán nào của Liên minh Châu Âu hoặc bên ngoài Liên minh Châu, Công ty xác nhận rằng việc này sẽ được thực hiện phù hợp với tất cả luật có thể áp dụng.

Đơn vị xử lý uỷ quyền

Công ty có thể sử dụng các đơn vị xử lý uỷ quyền bên ngoài để xử lý dữ liệu Khách truy cập dựa trên các thoả thuận dịch vụ đã được ký kết, mà được quản lý theo các hướng dẫn của Công ty nhằm bảo vệ dữ liệu liên quan đến Khách truy cập. Các thỏa thuận rất quan trọng để cả hai bên hiểu được trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của mình.

Các đơn vị cung cấp như vậy sẽ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như đã đồng ý với Công ty.

Khi Công ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý, Công ty sẽ không tiết lộ thông tin nhiều hơn mức cần thiết để thực hiện mục đích công bố thông tin.

Cách thức Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập cho các hoạt động tiếp thị

Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập để thông báo cho Khách truy cập về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà có thể họ quan tâm. Công ty nghiên cứu tất cả những thông tin như vậy để tạo nên nhận định những gì cần thiết hoặc những gì có thể là mối quan tâm của Khách truy cập.

Trong 1 số trường hợp, định hình tiểu sử cá nhân được sử dụng. Định hình tiểu sử cá nhân là một quá trình trong đó dữ liệu Khách truy cập được xử lý tự động với mục đích đánh giá các khía cạnh cá nhân và cung cấp thêm cho Khách truy cập thông tin tiếp thị mục tiêu về các sản phẩm.

Khách truy cập có quyền phản đối quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập cho mục đích tiếp thị bất cứ khi nào hoặc huỷ đăng ký nhận email liên quan đến tiếp thị của Công ty bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Khách truy cập của Công ty bất cứ lúc nào theo các cách sau:

 1. Email: [email protected]
 2. Hỗ trợ khách hàng trên website

Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Khách truy cập

Công ty sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách truy cập trong 5 năm để đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Trong 1 số trường hợp, giai đoạn này có thể được kéo dài.

Khi Công ty không còn cần lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nữa, nó sẽ được xoá bỏ một cách an toàn.

Quyền xoá bỏ của Khách truy cập

Quyền xoá bỏ không cung cấp ‘quyền được lãng quên’ hoàn toàn. Các cá nhân có quyền để dữ liệu cá nhân được xoá hoặc ngăn chặn xử lý trong những trường hợp cụ thể:

 • Trong đó dữ cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà nó đã được thu thập/xử lý lúc đầu;
 • Khi cá nhân đó rút lại sự đồng ý;
 • Khi cá nhân đó phản đối với việc xử lý và không có quyền lợi chính đáng hơn để tiếp tục xử lý;
 • khi dữ liệu cá nhân được xử lý bất hợp pháp (tức là vi phạm GDPR);
 • khi dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 • khi dữ liệu cá nhân được xử lý liên quan đến đề nghị cung cấp dịch vụ xã hội thông tin cho trẻ em.

Có một số trường hợp cụ thể, trong đó quyền xoá bỏ không áp dụng và Công ty có thể từ chối thực thi yêu cầu.

Khi nào Công ty có thể từ chối tuân thủ yêu cầu để xoá bỏ?

BeInCrypto có thể từ chối tuân thủ yêu cầu xoá bỏ những dữ liệu cá nhân đã được xử lý với những lý do sau:

 • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ lợi ích công cộng hoặc thực thi quyền lực chính thức;
 • thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.

Khu vực địa lý xử lý

Theo nguyên tắc chung, dữ liệu của Khách truy cập được xử lý trong Liên minh Châu Âu / Khu vực Kinh tế Châu Âu (EU/EEA), nhưng trong một số trường hợp, dữ liệu này được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia ngoài EU/EEA.

Việc chuyển và xử lý dữ liệu của Khách truy cập bên ngoài EU/EEA có thể diễn ra, miễn là có biện pháp bảo vệ phù hợp và các hành động chỉ được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý.

Khi có yêu cầu, Khách truy cập có thể nhận thêm thông tin chi tiết về việc chuyển dữ liệu của Khách đến các quốc gia ngoài EU/EEA.

Những thay đổi đối với tuyên bố bảo mật này

Công ty bảo lưu quyền đơn phương điều chỉnh hoặc sửa đổi Tuyên bố bảo mật này mà không cần thông báo và bất cứ lúc nào theo quy định này.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố bảo mật này, Công ty sẽ xuất bản Chính sách bảo mật cập nhật trên Cổng thông tin. Ngày sửa đổi được hiển thị ở cuối trang này cũng sẽ được sửa đổi. Tuy nhiên, Công ty khuyến khích Khách truy cập thỉnh thoảng xem lại chính sách bảo mật này để luôn được thông báo về cách Công ty xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách truy cập.

Cookies

Website của Công ty sử dụng các tệp nhỏ được gọi là cookie để tăng cường chức năng và cải thiện trải nghiệm của Khách truy cập tổng thể.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của Khách truy cập cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Công ty sử dụng cookie trên (các) cổng thông tin. BeInCrypto liên kết thông tin mà nó lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà Khách truy cập gửi trong khi ở trên cổng. BeInCrypto sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi Khách truy cập đóng trình duyệt. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của Khách truy cập trong một khoảng thời gian dài. Khách truy cập có thể xóa cookie liên tục bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp “giúp đỡ” của trình duyệt Internet của Khách truy cập

Công ty đặt cookie liên tục cho mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép Công ty theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí cũng như sở thích của Khách truy cập và để nâng cao trải nghiệm các dịch vụ Công ty trên cổng thông tin.

Nếu Khách truy cập từ chối cookie, Khách truy cập vẫn có thể sử dụng cổng thông tin

Một số đối tác kinh doanh của Company Company sử dụng cookie trên cổng thông tin. Công ty không có quyền tiếp cận hoặc kiểm soát các cookie này.

Giám sát và xem xét lại

Công ty sẽ theo dõi hiệu quả của Chính sách này một cách thường xuyên và đặc biệt là chất lượng thực hiện các thủ tục được giải thích trong Chính sách và, nếu phù hợp, Công ty có quyền sửa chữa mọi thiếu sót.

Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét lại Chính sách tối thiểu hàng năm. Công ty sẽ thông báo cho Khách truy cập của mình về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên (các) Trang web của Công ty.