1. Định Nghĩa

 • Công Ty

  Công ty trách nhiệm hữu hạn Học Viện BeIn News tại Hong Kong với số đăng ký doanh nghiệp: 1332369 tại căn hộ 1701 – số 02A, 17/F., số 625 phố King, North Point, Hong Kong

 • Cổng tin tức

  Cổng tin tức đang được vận hành bở Công Ty và khả dụng tại: https://beincrypto.com/,

 • BeInCrypto

  Tên chung được gọi hoặc là Công Ty hoặc là Cổng Tin Tức

 • Chính sách riêng tư

  Bản cập nhật mới nhất về chính sách riêng tư của BeInCrypto

 • Khách truy cập

  Cá nhân đang ghé thăm cổng tin tức

 • Hướng dẫn

  Hướng dẫn pháp lý được áp dụng theo phạm vi quyền hạn được quy định của công ty

 • GDPR

  Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679

 • Dữ liệu cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến Khách truy cập, xác định hoặc có thể xác định Khách truy cập và bao gồm, ví dụ: tên, địa chỉ và số nhận dạng của Khách truy cập.

2. Mục đích, phạm vi và các định nghĩa khác

Chính sách này dành cho khách truy cập BeInCrypto sử dụng.

BeInCrypto đại diện cho một cổng thông tin nhằm mục đích cung cấp cho Khách truy cập báo cáo trung thực, thẳng thắn về thị trường tiền điện tử và ngành công nghiệp chuỗi khối.

Công ty đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư này theo GDPR và các Nguyên tắc liên quan.

Chính sách này nhằm mục đích cung cấp cho Khách truy cập của Công ty thông tin về loại thông tin mà Công ty thu thập, cách sử dụng thông tin đó và các trường hợp có thể chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba.

Trong suốt tuyên bố về quyền riêng tư này, dữ liệu của Khách truy cập có thể được gọi là “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân”. Công ty đôi khi cũng có thể đề cập chung đến việc xử lý, thu thập, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách truy cập hoặc bất kỳ hành động nào như “xử lý” dữ liệu cá nhân đó.

3. Thu thập dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ thu thập thông tin cần thiết cho việc cung cấp và cải thiện dịch vụ.

4. Đăng ký nhận bản tin

Khách truy cập sẽ có tùy chọn đăng ký nhận bản tin thường xuyên do Công ty cung cấp bằng cách cung cấp địa chỉ email của họ khi làm theo tùy chọn đăng ký. Vì mục đích này, Khách truy cập đồng ý nhận email đó bằng cách cung cấp trực tiếp địa chỉ email của mình cho Công ty thông qua tùy chọn có sẵn trên trang web của Cổng thông tin.

5. Mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ các lợi ích hợp pháp mà BeInCrypto hoặc bên thứ ba theo đuổi. Lợi ích hợp pháp là khi Công ty có lý do kinh doanh, thương mại hoặc pháp lý để sử dụng thông tin của Khách truy cập. Ngay cả khi đó, nó không được đi ngược lại những gì đúng và tốt nhất cho Khách truy cập. Ví dụ về các hoạt động xử lý như vậy bao gồm:

 • Bắt đầu các thủ tục tố tụng tại tòa án và chuẩn bị bào chữa cho chúng tôi trong các thủ tục tố tụng
 • Các biện pháp và quy trình chúng tôi thực hiện để cung cấp bảo mật hệ thống và CNTT của Công ty, ngăn ngừa tội phạm tiềm ẩn, bảo mật tài sản, kiểm soát tiếp nhận và các biện pháp chống xâm phạm;
 • Các biện pháp quản lý kinh doanh và phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
 • Việc chuyển giao, chuyển nhượng (dù hoàn toàn hay để bảo đảm cho các nghĩa vụ) và/hoặc bán cho một hoặc nhiều người và/hoặc tính phí và/hoặc cản trở bất kỳ hoặc tất cả các lợi ích, quyền, danh nghĩa hoặc lợi ích của Công ty theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Du khách và Công ty.

6. Mục đích tiếp thị

Công ty có thể sử dụng dữ liệu của Khách truy cập, chẳng hạn như vị trí hoặc lịch sử giao dịch để gửi bất kỳ tin tức, phân tích, nghiên cứu, báo cáo, chiến dịch hoặc cơ hội đào tạo nào mà Khách truy cập có thể quan tâm đến địa chỉ email đã đăng ký của họ nếu nó đã được cung cấp cho Công ty.

Khách truy cập luôn có quyền thay đổi tùy chọn này nếu họ không muốn nhận thông tin đó nữa và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

7. Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập

BeInCrypto và bất kỳ đại lý nào mà BeInCrypto tham gia với mục đích thu thập, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân và bất kỳ bên thứ ba nào hành động thay mặt Công ty có thể thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân do Khách truy cập cung cấp.

Với mục đích xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân do Khách truy cập cung cấp ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong Liên minh Châu Âu hoặc bên ngoài Liên minh Châu Âu, Công ty xác nhận rằng điều này sẽ được thực hiện theo tất cả các luật hiện hành.

8. Bộ xử lý được ủy quyền

Công ty cũng có thể sử dụng các bộ xử lý bên ngoài được ủy quyền để xử lý dữ liệu của Khách truy cập dựa trên các thỏa thuận dịch vụ đã ký kết, được điều chỉnh bởi các hướng dẫn từ Công ty để bảo vệ dữ liệu liên quan đến Khách truy cập. Các thỏa thuận rất quan trọng để cả hai bên hiểu được trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của mình.

Các nhà cung cấp như vậy sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau theo thỏa thuận với Công ty.

Khi Công ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý, Công ty sẽ không tiết lộ nhiều thông tin hơn mức cần thiết để thực hiện mục đích tiết lộ.

9. Cách Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập cho các hoạt động tiếp thị

Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập để thông báo cho Khách truy cập về các sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi mà họ có thể quan tâm. Công ty nghiên cứu tất cả các thông tin đó để hình thành quan điểm về những gì cần thiết hoặc những gì Khách truy cập có thể quan tâm.
Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể được sử dụng. Lập hồ sơ là một quá trình trong đó dữ liệu của Khách truy cập được xử lý tự động với mục đích đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định và cung cấp thêm cho Khách truy cập thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu về sản phẩm.

Khách truy cập có quyền phản đối bất kỳ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập cho mục đích tiếp thị hoặc hủy đăng ký nhận email liên quan đến tiếp thị từ Công ty, bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Khách truy cập của Công ty bất kỳ lúc nào theo các cách sau:

10. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Khách

Công ty sẽ giữ dữ liệu cá nhân của Khách truy cập trong 5 năm để đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Trong một số trường hợp, thời hạn này có thể được kéo dài.

Khi Công ty không còn cần giữ dữ liệu cá nhân của Khách truy cập, Công ty sẽ xóa hoặc hủy dữ liệu đó một cách an toàn.

11. Quyền xóa của khách truy cập

Quyền xóa không cung cấp ‘quyền được lãng quên’ tuyệt đối. Các cá nhân có quyền xóa dữ liệu cá nhân và ngăn chặn việc xử lý trong các trường hợp cụ thể:

 • Trường hợp dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà nó được thu thập/xử lý ban đầu;
 • Khi cá nhân rút lại sự đồng ý;
 • Khi cá nhân phản đối việc xử lý và không có lợi ích hợp pháp quan trọng hơn để tiếp tục xử lý;
 • Khi dữ liệu cá nhân được xử lý bất hợp pháp (tức là vi phạm GDPR);
 • Khi dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 • Khi dữ liệu cá nhân được xử lý liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ xã hội thông tin cho trẻ em. Có một số trường hợp cụ thể mà quyền xóa không được áp dụng và Công ty có thể từ chối thực hiện yêu cầu.

12. Khi nào Công ty có thể từ chối thực hiện yêu cầu tẩy xóa?

BeInCrypto có thể từ chối tuân thủ yêu cầu xóa khi dữ liệu cá nhân được xử lý vì những lý do sau:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý để thực hiện nhiệm vụ công ích hoặc thực thi quyền lực chính thức;
 • Việc thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

13. Khu vực địa lý

Theo nguyên tắc chung, dữ liệu của Khách truy cập được xử lý trong Liên minh Châu Âu/Khu vực Kinh tế Châu Âu (EU/EEA), nhưng trong một số trường hợp, dữ liệu này được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia bên ngoài EU/EEA.

Việc truyền và xử lý dữ liệu của Khách truy cập bên ngoài EU/EEA có thể diễn ra, miễn là có các biện pháp bảo vệ thích hợp và các hành động chỉ được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý.

Theo yêu cầu, Khách truy cập có thể nhận thêm thông tin chi tiết về việc truyền dữ liệu của Khách truy cập đến các quốc gia bên ngoài EU/EEA.

14.Thay đổi tuyên bố về quyền riêng tư này

Công ty có quyền đơn phương sửa đổi hoặc bổ sung Tuyên bố về quyền riêng tư này mà không cần thông báo và vào bất kỳ thời điểm nào theo quy định này.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố về quyền riêng tư này, Công ty sẽ xuất bản Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trên Cổng thông tin. Ngày sửa đổi hiển thị ở cuối trang này cũng sẽ được sửa đổi. Tuy nhiên, Công ty khuyến khích Khách truy cập thỉnh thoảng xem lại chính sách quyền riêng tư này để luôn được thông báo về cách Công ty xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách truy cập.

15. Cookies

Trang web của Công ty sử dụng các tệp nhỏ được gọi là cookie để tăng cường chức năng và cải thiện trải nghiệm tổng thể của Khách truy cập.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của Khách truy cập nhằm mục đích lưu giữ hồ sơ. Công ty sử dụng cookie trên (các) cổng thông tin. BeInCrypto liên kết thông tin mà nó lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà Khách truy cập gửi khi ở trên cổng thông tin. BeInCrypto sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi Khách truy cập đóng trình duyệt. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của Khách truy cập trong một khoảng thời gian dài. Khách truy cập có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong tệp “trợ giúp” của trình duyệt Internet của Khách truy cập.

Công ty đặt cookie liên tục cho mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép Công ty theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí cũng như sở thích của Khách truy cập và nâng cao trải nghiệm các dịch vụ của Công ty trên cổng thông tin.

Nếu Khách truy cập từ chối cookie, Khách truy cập vẫn có thể sử dụng cổng thông tin.

Một số đối tác kinh doanh của Công ty sử dụng cookie trên cổng thông tin. Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

16. Giám sát và rà soát

Công ty sẽ thường xuyên theo dõi hiệu quả của Chính sách này và đặc biệt là chất lượng thực hiện các thủ tục được giải thích trong Chính sách và, khi thích hợp, Công ty có quyền sửa chữa mọi thiếu sót.

Công ty sẽ thường xuyên theo dõi hiệu quả của Chính sách này và đặc biệt là chất lượng thực hiện các thủ tục được giải thích trong Chính sách và, khi thích hợp, Công ty có quyền sửa chữa mọi thiếu sót.