1. Định nghĩa

 • Công Ty

  Công ty trách nhiệm hữu hạn Học Viện BeIn News tại Hong Kong với số đăng ký doanh nghiệp: 1332369 tại căn hộ 1701 – số 02A, 17/F., số 625 phố King, North Point, Hong Kong

 • Cổng Tin Tức

  Cổng tin tức đang được vận hành bở Công Ty và khả dụng tại: https://beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Tên chung được gọi hoặc là Công Ty hoặc là Cổng Tin Tức

 • Điều khoản và điều kiện

  Bản cập nhật mới nhất về các điều khoản

 • Người ghé thăm

  Cá nhân đang ghé thăm cổng tin tức

 • Hướng dẫn

  Hướng dẫn pháp lý được áp dụng theo phạm vi quyền hạn được quy định của công ty

 • Nội dung

  Nội dung liên quan đến toàn bộ thông tin được hiển thị, sử dụng, và chuyển giao qua Cổng Tin Tức hoặc qua email thông qua dịch vụ đăng ký

2. Sự đồng thuận của người ghé thăm về điều khoản

Chính sách này dành cho Khách truy cập BeInCrypto sử dụng. BeInCrypto đại diện cho một cổng tin tức nhằm mục đích cung cấp cho Khách truy cập báo cáo trung thực, thẳng thắn về thị trường tiền điện tử và ngành công nghiệp blockchain.

Công ty đã thiết lập các Điều khoản và Điều kiện này theo luật hiện hành và các nguyên tắc liên quan, cũng như các chính sách nội bộ.

Bằng cách truy cập, đọc và tiếp tục sử dụng Cổng Tin Tức, Khách truy cập đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện có tại đây. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa Khách truy cập và Công ty và chi phối việc sử dụng của Khách truy cập Cổng Tin tức.

Nếu Khách truy cập không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn nên thoát ra và ngừng sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin ngay lập tức.

3. Nội dung và bản quyền

Tất cả nội dung có trên Cổng Tin Tức là tài sản độc quyền của Công ty và được bảo vệ theo luật nhãn hiệu, bản quyền, quyền sở hữu và luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Nội dung chỉ có thể được Khách truy cập sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng họ và Khách truy cập không được phân phối lại cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý trước của Công ty.

Yêu cầu sử dụng nội dung theo bất kỳ cách nào khác với những gì được cho phép ở đây phải được gửi tới – [email protected] – để được xem xét và phê duyệt trước.

4. Giới hạn trách nhiệm

Các dịch vụ và thông tin có sẵn trên Cổng Tin Tức được cung cấp trên cơ sở nghiêm ngặt “nguyên trạng”, “ở đâu” và “ở đâu có”.

Công ty không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) đối với thông tin được cung cấp trên Cổng Tin Tức. Công ty từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do bên thứ ba chặn bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn qua Cổng Tin Tức.

Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nội dung, phần mềm và/hoặc công nghệ bên thứ ba nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách truy cập có thể phải chịu trong trường hợp có bất kỳ sự cố hoặc gián đoạn nào của Cổng thông tin hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo Cổng thông tin, dữ liệu có trong đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp theo đó có sẵn cho Khách truy cập hoặc từ bất kỳ nguyên nhân khác liên quan đến việc truy cập, không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Cổng thông tin hoặc các tài liệu có trong đó.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách truy cập, dù là trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đối với mọi thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào ngay cả khi BeInCrypto hoặc bất kỳ bên nào khác như vậy đã được thông báo về khả năng của nó. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truyền bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm sang thiết bị của người dùng, lỗi của thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) , truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi của người vận hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào.

Công ty không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Nền tảng tin tức.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các ý kiến và bài báo được đăng trên Cổng thông tin là sản phẩm của tác giả và có thể thiên vị và chủ quan, và với điều này, Công ty không thể đảm bảo tính hợp lệ thực tế của thông tin trong đó

Thông tin, bài báo và ý kiến có sẵn trên Cổng thông tin không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc khuyến khích đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào do Công ty công bố cấu thành một khuyến nghị đầu tư, cũng như không nên dựa vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được công bố trên Cổng thông tin cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Công ty và các nhân viên của mình đặc biệt khuyến nghị rằng mỗi Khách truy cập nên thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng mình và/hoặc nói chuyện với một chuyên gia đầu tư có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

6. Khiếu nại

Công ty tôn trọng công việc sáng tạo và quyền sở hữu của người khác và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt luật sở hữu trí tuệ và bản quyền. Nếu bạn tin rằng đã xảy ra bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ / bản quyền nào – vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức với các chi tiết về hành vi vi phạm ([email protected]). Các chi tiết cần có trong đơn khiếu nại của bạn là:

 • Thông tin chi tiết về chủ sở hữu tài sản trí tuệ
 • Nhận dạng thích hợp của tài sản trong câu hỏi
 • Chi tiết liên lạc của người khiếu nại

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để giải quyết khiếu nại trong thời gian thích hợp – với điều kiện là Khách truy cập đưa ra khiếu nại với thiện chí.

7. Giám sát và Đánh giá

Công ty sẽ thường xuyên theo dõi tính hiệu quả của các Điều khoản và Điều kiện này và đặc biệt là chất lượng thực hiện các thủ tục được giải thích trong đó và, khi thích hợp, Công ty có quyền sửa chữa mọi thiếu sót.

Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét Điều khoản và Điều kiện ít nhất hàng năm. Công ty sẽ thông báo cho Khách truy cập của mình về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng phiên bản cập nhật của nó trên Cổng thông tin. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi phiên bản cập nhật được đăng trên Cổng thông tin trừ khi có quy định khác.