Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

502 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an hour ago 1

Binance Centralized

10
$15.22B 0.0059 0.49%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 362
Binance Centralized
$15.22B
10
Khối lượng 24h
$15.22B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.49%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
362 \ 1402
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 2

OKX Centralized

10
$5.46B 0.008 0.05%
0.090% - 0.150%
83
OKX Centralized
$5.46B
10
Khối lượng 24h
$5.46B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.05%
Phí giao dịch
0.090% - 0.150%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
83 \ 100
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 3

Coinbase Exchange Centralized

10
$3.87B 0.0044 0.48%
0.00% - 0.50%
151
Coinbase Exchange Centralized
$3.87B
10
Khối lượng 24h
$3.87B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.48%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
151 \ 416
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 4

Crypto.com Exchange Centralized

10
$2.85B 0.0007 0.09%
168
Crypto.com Exchange Centralized
$2.85B
10
Khối lượng 24h
$2.85B
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.09%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
168 \ 270
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 5

KuCoin Centralized

10
$2.72B 0.0023 0.11%
0.100%
593
KuCoin Centralized
$2.72B
10
Khối lượng 24h
$2.72B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
593 \ 1082
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 6

Huobi Global Centralized

10
$1.97B 0.008 0.14%
0.0156% - 0.0429%
410
Huobi Global Centralized
$1.97B
10
Khối lượng 24h
$1.97B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
410 \ 904
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 7

FTX Centralized

10
$1.92B 0.008 0.14%
325
FTX Centralized
$1.92B
10
Khối lượng 24h
$1.92B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
325 \ 438
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 8

Gate.io Centralized

10
$1.52B 0.0051 0.39%
1199
Gate.io Centralized
$1.52B
10
Khối lượng 24h
$1.52B
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.39%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
1199 \ 2079
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 9

Kraken Centralized

10
$1.07B 0.0043 0.05%
0.10% - 0.26%
102
Kraken Centralized
$1.07B
10
Khối lượng 24h
$1.07B
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.05%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
102 \ 401
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 10

Bitfinex Centralized

10
$787.26M 0.0047 0.19%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 173
Bitfinex Centralized
$787.26M
10
Khối lượng 24h
$787.26M
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.19%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
173 \ 374
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 11

Binance US Centralized

10
$412.82M 0.0021 0.09%
0.0200% - 0.1000%
100 70
Binance US Centralized
$412.82M
10
Khối lượng 24h
$412.82M
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
0.09%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
70 \ 155
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 12

Bybit (spot)

10
$245.16M 0 1.14%
127
Bybit (spot)
$245.16M
10
Khối lượng 24h
$245.16M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
1.14%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
127 \ 139
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 13

Gemini Centralized

10
$167.39M 0.0078 0.33%
70
Gemini Centralized
$167.39M
10
Khối lượng 24h
$167.39M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.33%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
70 \ 93
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 14

Bitkub Centralized

10
$85.80M 0.0003 1.25%
50.00000000 54
Bitkub Centralized
$85.80M
10
Khối lượng 24h
$85.80M
Khối lượng/Người dùng
0.0003
Chênh lệnh
1.25%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50.00000000
Coins \ Pairs
54 \ 54
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 15

Bittrex Centralized

10
$84.39M 0.0041 4.65%
212
Bittrex Centralized
$84.39M
10
Khối lượng 24h
$84.39M
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
4.65%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
212 \ 400
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 16

MEXC Global Centralized

9
$0.91B 0.008 1.19%
55000 1072
MEXC Global Centralized
$0.91B
9
Khối lượng 24h
$0.91B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.19%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
55000
Coins \ Pairs
1072 \ 1152
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 17

Hoo.com

9
$599.69M 0.008 8.45%
631
Hoo.com
$599.69M
9
Khối lượng 24h
$599.69M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
8.45%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
631 \ 639
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 18

Coinsbit Centralized

9
$445.52M 0.0023 1.11%
free 73
Coinsbit Centralized
$445.52M
9
Khối lượng 24h
$445.52M
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
1.11%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
73 \ 146
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 19

FTX.US Centralized

9
$371.07M 0.0008 0.09%
24
FTX.US Centralized
$371.07M
9
Khối lượng 24h
$371.07M
Khối lượng/Người dùng
0.0008
Chênh lệnh
0.09%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
24 \ 55
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 20

Bitget Centralized

9
$334.85M 0.008 7.87%
138
Bitget Centralized
$334.85M
9
Khối lượng 24h
$334.85M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
7.87%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
138 \ 158
Updated less than an hour ago

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!