/ Sàn

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

921 sàn

Cập nhật bởi Advertorial
Các bộ lọc
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Chênh lệnh #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Bybit
Bybit
10
$3.45B 0.07% 501 Giao dịch ngay
11 Binance
Binance
9
$7.43B 0.09% 386
3 Coinbase Exchange
Coinbase Exchange
10
$2.26B 0.06% 250
2 HTX
HTX
10
$2.25B 0.43% 703
4 OKX
OKX
10
$2.19B 0.10% 326
5 Gate.io
Gate.io
10
$1.83B 0.58% 2202
12 Bitget
Bitget
9
$1.61B 0.01% 862
7 Kraken
Kraken
10
$688.15M 0.05% 253
6 KuCoin
KuCoin
10
$682.99M 0.27% 815
13 AscendEX (BitMax)
AscendEX (BitMax)
9
$600.54M 0.70% 436
14 Crypto.com Exchange
Crypto.com Exchange
9
$516.53M 0.13% 361
15 BingX
BingX
9
$339.98M 0.03% 836
8 Bitfinex
Bitfinex
10
$110M 0.22% 181
16 Bitstamp
Bitstamp
9
$109.34M 0.08% 93
17 HashKey Global
HashKey Global
9
$88.92M 1.68% 25
18 Gemini
Gemini
9
$71.61M 1.16% 73
9 HashKey Exchange
HashKey Exchange
10
$49.41M 0.06% 20
19 Backpack Exchange
Backpack Exchange
9
$29.05M 0.07% 40
20 WOO X
WOO X
9
$24.28M 0.26% 139
10 Binance US
Binance US
10
$9.42M 0.20% 156