Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

496 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an 5 minutes ago 1

Binance Centralized

10
$14.46B 0.0059 0.04%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 358
Binance Centralized
$14.46B
10
Khối lượng 24h
$14.46B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
358 \ 1401
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 2

OKEx Centralized

10
$5.03B 0.008 0.02%
0.090% - 0.150%
332
OKEx Centralized
$5.03B
10
Khối lượng 24h
$5.03B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
0.090% - 0.150%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
332 \ 534
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 3

Coinbase Exchange Centralized

10
$3.19B 0.0044 0.34%
0.00% - 0.50%
144
Coinbase Exchange Centralized
$3.19B
10
Khối lượng 24h
$3.19B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.34%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
144 \ 402
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 4

Crypto.com Exchange Centralized

10
$2.87B 0.0007 0.04%
165
Crypto.com Exchange Centralized
$2.87B
10
Khối lượng 24h
$2.87B
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
165 \ 268
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 5

KuCoin Centralized

10
$2.41B 0.0023 0.16%
0.100%
585
KuCoin Centralized
$2.41B
10
Khối lượng 24h
$2.41B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
585 \ 1075
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 6

Huobi Global Centralized

10
$1.67B 0.008 0.10%
0.0156% - 0.0429%
400
Huobi Global Centralized
$1.67B
10
Khối lượng 24h
$1.67B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.10%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
400 \ 910
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 7

FTX Centralized

10
$1.47B 0.008 0.14%
315
FTX Centralized
$1.47B
10
Khối lượng 24h
$1.47B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
315 \ 850
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 8

Gate.io Centralized

10
$1.34B 0.0051 0.04%
1180
Gate.io Centralized
$1.34B
10
Khối lượng 24h
$1.34B
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
1180 \ 2052
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 9

Kraken Centralized

10
$865.48M 0.0043 0.10%
0.10% - 0.26%
99
Kraken Centralized
$865.48M
10
Khối lượng 24h
$865.48M
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.10%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
99 \ 396
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 10

Coinsbit Centralized

9
$788.80M 0.0023 0.90%
free 66
Coinsbit Centralized
$788.80M
9
Khối lượng 24h
$788.80M
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.90%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
66 \ 134
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 11

Bitfinex Centralized

10
$754.81M 0.0047 0.03%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 169
Bitfinex Centralized
$754.81M
10
Khối lượng 24h
$754.81M
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.03%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
169 \ 366
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 12

Binance US Centralized

10
$426.10M 0.0021 0.14%
0.0200% - 0.1000%
100 62
Binance US Centralized
$426.10M
10
Khối lượng 24h
$426.10M
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
62 \ 134
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 13

Bybit (spot)

10
$240.76M 0 0.63%
119
Bybit (spot)
$240.76M
10
Khối lượng 24h
$240.76M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
0.63%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
119 \ 131
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 14

Bitkub Centralized

10
$137M 0.0003 1.04%
50.00000000 54
Bitkub Centralized
$137M
10
Khối lượng 24h
$137M
Khối lượng/Người dùng
0.0003
Chênh lệnh
1.04%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50.00000000
Coins \ Pairs
54 \ 54
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 15

Gemini Centralized

10
$120.64M 0.0078 0.32%
70
Gemini Centralized
$120.64M
10
Khối lượng 24h
$120.64M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.32%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
70 \ 93
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 16

Bittrex Centralized

10
$83.31M 0.0041 50.00%
451
Bittrex Centralized
$83.31M
10
Khối lượng 24h
$83.31M
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
50.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
451 \ 879
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 17

MEXC Global Centralized

9
$682.02M 0.008 0.94%
55000 1019
MEXC Global Centralized
$682.02M
9
Khối lượng 24h
$682.02M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.94%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
55000
Coins \ Pairs
1019 \ 1101
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 18

Bitget Centralized

9
$595.78M 0.008 6.09%
144
Bitget Centralized
$595.78M
9
Khối lượng 24h
$595.78M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
6.09%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
144 \ 170
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 19

Hoo.com

9
$388.48M 0.008 7.58%
657
Hoo.com
$388.48M
9
Khối lượng 24h
$388.48M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
7.58%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
657 \ 668
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 20

Bitstamp Centralized

9
$227.57M 0.0049 0.06%
0.0% - 0.50%
0.1% 41
Bitstamp Centralized
$227.57M
9
Khối lượng 24h
$227.57M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.06%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
41 \ 119
Updated less than an 5 minutes ago

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!