BitMart

Centralized, Cayman Islands, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.33B
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.33B
9
BitMart là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Cayman Islands. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 215K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿68 952.54 từ các cặp giao dịch 601 và 669. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BitMart là BTC/USDT (₿38 749.27). BitMart được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch BitMart có thể được tìm thấy tại https://www.bitmart.com/en
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
<10 BTC 0.100% 0.200%
>=10 BTC 0.090% 0.180%
>=50 BTC 0.080% 0.160%
>=250 BTC 0.070% 0.140%
>=1000 BTC 0.060% 0.120%
>=5000 BTC 0.050% 0.100%
>=25000 BTC 0.040% 0.080%
>=50000 BTC 0.030% 0.060%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!