Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với BeInCrypto

Tất cả thông tin trên trang web này được xuất bản, công bố một cách thiện chí và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. https://vn.beincrypto.com không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa trên những thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (https://vn.beincrypto.com), hãy chắc chắn bạn hiểu mức độ rủi ro của nó và tự chịu trách nhiệm cho những quyết định đó của mình. https://vn. beincrypto.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào xảy ra liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách đi theo các đường dẫn được gợi ý. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và tính chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác này không hàm ý đề xuất cho tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có thể thực thi xóa các liên kết xấu.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra “Chính sách quyền riêng tư” của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Đồng ý

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.