FMFW.io

Centralized, Bahamas, 2019
Updated at 2022-08-16 08:10:00
Khối lượng 24h
$310.73M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$310.73M
6
FMFW.io là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Bahamas. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 271K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿12 927.23 từ các cặp giao dịch 210 và 403. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn FMFW.io là BTC/USDT (₿25 795.11). FMFW.io được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch FMFW.io có thể được tìm thấy tại https://exchange.bitcoin.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker