Bitfinex

Centralized, British Virgin Islands, 2014
Updated at 2022-07-02 07:40:00
Khối lượng 24h
$254.46M
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$254.46M
9
Bitfinex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại British Virgin Islands. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿13 248.28 từ các cặp giao dịch 183 và 376. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitfinex là BTC/USD (₿4 925.45). Bitfinex được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitfinex có thể được tìm thấy tại https://www.bitfinex.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
$0.00 > 0.100% 0.200%
$500,000.00 > 0.080% 0.200%
$1,000,000.00 > 0.060% 0.200%
$2,500,000.00 > 0.040% 0.200%
$5,000,000.00 > 0.020% 0.200%
$7,500,000.00 > 0.000% 0.200%
$10,000,000.00 > 0.000% 0.180%
$15,000,000.00 > 0.000% 0.160%
$20,000,000.00 > 0.000% 0.140%
$25,000,000.00 > 0.000% 0.120%
$30,000,000.00 > 0.000% 0.100%
$300,000,000.00 > 0.000% 0.090%
$1,000,000,000.00 > 0.000% 0.085%
$3,000,000,000.00 > 0.000% 0.075%
$10,000,000,000.00 > 0.000% 0.060%
$30,000,000,000.00 > 0.000% 0.055%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!