Cryptology

Centralized, Estonia, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$37.35M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$37.35M
7
Cryptology là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 9K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 231.66 từ các cặp giao dịch 30 và 67. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Cryptology là (). Cryptology được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Cryptology có thể được tìm thấy tại https://cryptology.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
<50,000 Maker: 0.0020 0.0020
<100,000 Maker: 0.0016 0.0018
<250,000 Maker: 0.0012 0.0017
<500,000 Maker: 0.0010 0.0016
<1,000,000 Maker: 0.0008 0.0015
<2,500,000 Maker: 0.0006 0.0014
<5,000,000 Maker: 0.0004 0.0012
<10,000,000 Maker: 0.0002 0.0010
>10,000,000 Maker: 0.0000 0.0010

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!