Bitstamp

Centralized, United Kingdom, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$252.94M
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$252.94M
9
Bitstamp là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Kingdom. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿8 319.80 từ các cặp giao dịch 45 và 100. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitstamp là (). Bitstamp được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitstamp có thể được tìm thấy tại https://www.bitstamp.net/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< $10,000 0.50% 0.50%
< $20,000 0.25% 0.25%
< $100,000 0.24% 0.24%
< $200,000 0.22% 0.22%
< $400,000 0.20% 0.20%
< $600,000 0.15% 0.15%
< $1,000,000 0.14% 0.14%
< $2,000,000 0.13% 0.13%
< $4,000,000 0.12% 0.12%
< $20,000,000 0.11% 0.11%
< $50,000,000 0.10% 0.10%
< $100,000,000 0.07% 0.07%
< $500,000,000 0.05% 0.05%
< $2,000,000,000 0.03% 0.03%
< $6,000,000,000 0.01% 0.01%
< $10,000,000,000 0.005% 0.005%
> $10,000,000,000 0.0% 0.0%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!