Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
$228.34M
Updated less than an hour ago
Bitstamp là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Kingdom. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿8 166.81 từ các cặp giao dịch 72 và 165. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitstamp là BTC/USD (₿2 496.28). Bitstamp được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitstamp có thể được tìm thấy tại https://www.bitstamp.net/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< $10,000 0.50% 0.50%
< $20,000 0.25% 0.25%
< $100,000 0.24% 0.24%
< $200,000 0.22% 0.22%
< $400,000 0.20% 0.20%
< $600,000 0.15% 0.15%
< $1,000,000 0.14% 0.14%
< $2,000,000 0.13% 0.13%
< $4,000,000 0.12% 0.12%
< $20,000,000 0.11% 0.11%
< $50,000,000 0.10% 0.10%
< $100,000,000 0.07% 0.07%
< $500,000,000 0.05% 0.05%
< $2,000,000,000 0.03% 0.03%
< $6,000,000,000 0.01% 0.01%
< $10,000,000,000 0.005% 0.005%
> $10,000,000,000 0.0% 0.0%