XT.COM

Seychelles, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.76B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.76B
8
XT.COM là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 565K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿91 301.24 từ các cặp giao dịch 569 và 675. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn XT.COM là BTC/USDT (₿41 717.44). XT.COM được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch XT.COM có thể được tìm thấy tại https://www.xt.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!