Gate.io

Centralized, Hong Kong
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$753.16M
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$753.16M
9
Gate.io là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿24 773.36 từ các cặp giao dịch 1312 và 1900. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Gate.io là (). Gate.io được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Gate.io có thể được tìm thấy tại https://gate.io/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!