Tokenize

Centralized, Singapore, 2018
Updated at 2022-07-01 19:40:00
Khối lượng 24h
$16.99M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$16.99M
6
Tokenize là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 339K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿880.80 từ các cặp giao dịch 62 và 146. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Tokenize là BTC/SGD (₿157.60). Tokenize được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Tokenize có thể được tìm thấy tại https://tokenize.exchange/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!