Luno

Centralized, Singapore, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$20.62M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$20.62M
8
Luno là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿680.08 từ các cặp giao dịch 5 và 28. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Luno là (). Luno được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Luno có thể được tìm thấy tại https://www.luno.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
>BTC 0.00* 0.00% 1.00%
>BTC 10.00* 0.00% 0.75%
>BTC 100.00* 0.00% 0.50%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!