Indodax

Indonesia, 2014
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$14.66M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$14.66M
8
Indodax là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Indonesia. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 3M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿483.34 từ các cặp giao dịch 99 và 100. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Indodax là (). Indodax được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Indodax có thể được tìm thấy tại https://indodax.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!