Bitrue

Singapore, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.57B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.57B
8
Bitrue là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 229K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿81 680.40 từ các cặp giao dịch 505 và 756. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitrue là BTC/USDT (₿36 084.17). Bitrue được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitrue có thể được tìm thấy tại https://www.bitrue.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!